از نجف آباد تا آمریکای جهانخوار

خاطرات تجربه و زندگی جدید در آمریکا
چهارشنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1393

شاید وقتی دیگر


از آنجا که به این مکان، به ندرت سر می زنم و ممکن است دوست یا دوستانی رو منتظر بگذارم؟ بدینوسیله از همه ی شماها تا فرصتی دیگر  و ای بسا برای همیشه خداحافظی می کنم. چنانچه پیام یا مورد خاصی بود؟ لطفن با ایمیل آدرس زیر تماس حاصل فرمایید. موفق و پیروز باشید ...آرامش نصیبتان باد .... درود و دو صد بدرود ... ارادتمند حمید

hamid_najafabadi@yahoo.com